دیدار با تیم مکتب شریف

مکتب شریف؛ بزرگترین خانوادۀ برنامه‌نویسی کشور

این عکس‌ها، خانوادۀ پر نشاط ، جوان، فعال و حرفه‌ای مکتب شریف هستن. خانواده‌ای که در این سال‌‌ها تمام تلاش و همّ و غمشون بر این بود که بهترین‌ها رو برای ساختن آیندۀ کاروندان مکتب، فراهم کنن.
امروز خوشحالیم و راضی از تلاش 7 سالۀ مکتب که به افتخار و انگیزۀ موفقیتِ این افراد داشتیم و با دنیایی از آرزوهای بزرگ‌تر، قدم به روزهای آینده می‌گذاریم.